Gemeente Geertruidenberg

Duurzaam in 2020?

De gemeente heeft als doel gesteld dat in 2020 alle initiatieven duurzaam zijn. De gemeenteraad heeft daarvoor in januari 2017 een duurzaamheidsvisie vastgesteld. Deze visie is samen met inwoners en bedrijven tot stand gekomen.  In de duurzaamheidsvisie staat dat de gemeente niet lukraak duurzaamheidsinitiatieven ontwikkeld, maar focust op lokale sterktes. Met welke zaken onderscheiden wij ons? Welke zaken passen bij de onze gemeenschap? En wat is kenmerkend voor onze gemeente?

Gisteravond kon er meegepraat worden over deze visie en hoe deze uitgewerkt dan moest worden. De deelnemers werden in groepen verdeeld en kregen daarna een aantal foto’s die in drie, deels overlappende, cirkels (People, Profit en Planet) moesten worden geplaatst. Op basis van de gekozen cirkel moest per foto een aantal doelstellingen worden beschreven. Op naar een duurzaam 2020!





You Might Also Like