Geen categorie Gemeente Geertruidenberg

De nieuwe Raadsleden zijn beëdigd. Dit zijn ze! (fotoserie)

Gisteravond legde de nieuwe gemeenteraad de eed af:

‘Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen’.

Na de eedaflegging, de bosbloemen en de foto met de burgemeester, overhandigden de leden van de oude gemeenteraad het testament aan de nieuwe raadsleden.

Albert Smit (Keerpunt74)

John van Vugt (Keerpunt74)

Jeffrey Aerts (Keerpunt74)

Igor van Nunen (Keerpunt74)

John Langermans (Keerpunt74)

Mike Hofkens (lokaal+)

Bert van den Kieboom (lokaal+)

Frans Eijkhout (lokaal+)

Wim Quirijnen (lokaal+)

Kevin van Oort (Morgen!)

Mirjam de Groot (Morgen!)

Mimi van de Weerd (Morgen!)

Berrie Broeders (CDA)

Adriaan de Jongh (CDA)

Leon Hooijmaaijers (CDA)

Patrick Kok (VVD)

Dennis Havermans (VVD)

Piet de Peuter (SVP)

Anke Voulon (D66)

You Might Also Like

  • Gerard
    30 maart 2018 at 13:18

    Wat een dikke nekken bij de eerst raadsleden . Als dat maar goed gaat.

  • Loranne
    26 april 2018 at 23:06

    Wow. Lokale politiek. Ik lach me rot! Als dat maar goed gaat ja!