112

Wat als de dijk doorbreekt? Waterschap, veiligheidsregio en defensie houden grote oefening… (fotoserie)

Stel je voor dat er een dijk op doorbreken staat en de omgeving dreigt te overstromen. Wat zijn de gevolgen hiervan? Wat voor impact heeft dat op de maatschappij, de economie, het milieu en de stroom- en watervoorziening? En welke acties zijn nodig bijvoorbeeld voor evacuatie van bewoners en vee of het beperken van milieuvervuiling? Wat als er een transformatorhuis overstroomt, welk gebied komt dan zonder stroom te zitten? Hoe kan dat nu al opgelost worden?

Bij een dijkdoorbraak wordt al snel gedacht aan de zee, maar ook hier in de buurt beschermen de dijken ons tegen het water. Door hevige regenval zal het water enorm snel kunnen stijgen en ook dan moeten de dijken dat aan kunnen. De kans op een overstroming is gelukkig niet zo groot, maar als het gebeurt, heeft het wel veel impact. Van 18 tot en met 26 april brengen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waterschap Brabantse Delta en Defensie de risico’s op en gevolgen van een grote overstroming in onze regio in kaart en maken een operationeel plan voor de aanpak van deze gevolgen. Dit gebeurt samen met Brabant Water, Rijkswaterstaat, Enexis en de gemeenten Waalwijk, Geertruidenberg, Oosterhout en Dongen. Het is belangrijk om hiervoor te oefenen. Hoe gaat de samenwerking tussen al deze organisaties? Essentieel voor goede besluitvorming na een dijkdoorbraak is informatie, ook dat werd

Tussen 08.00 vanochtend en morgen 16.00 inspecteren medewerkers van het waterschap de dijken in de omgeving Waalwijk, Geertruidenberg en Oosterhout. Defensie ondersteunt hierbij en zet onder andere de Raven (drone) in om van bovenaf de staat van de dijken te onderzoeken, vanaf de grond worden de dijken door het verkenningsvoertuig ‘Fennek’ bekeken, deze heeft, net als de drone, een infrarood camera aan boord om ook wat dieper in de dijk te kijken. Eventuele zwakke plekken worden meteen doorgegeven en zullen worden opgelost.

You Might Also Like