Gemeente Geertruidenberg

Persbericht: Witte rook boven het gemeentehuis!

Wethouders Kevin van Oort, Adriaan de Jongh, Mike Hofkens, John van Vugt en formateur Bart van Dijk in gesprek met BN De Stem

Onder leiding van formateur Bart van Dijk hebben Keerpunt74, Lokaal+, Morgen! en CDA overeenstemming bereikt over een concept raadsprogramma. Zij gaan samen het college vormen.

In het concept raadsprogramma zijn de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven voor de komende 4 tot 8 jaar verwoord in veertien thema’s.

De beoogde effecten op deze thema’s zijn verwoord tijdens een formatie die geleid heeft tot vertrouwen en wederzijds begrip voor elkaars standpunten.

De 4 wethouders

Het resultaat is een nieuw college bestaande uit vier wethouders en een concept raadsprogramma dat de agenda vormt voor de komende 4 tot 8 jaar.

 

De wethouders en onderhandelaars

Om te komen tot een volwaardig raadsprogramma zijn nog belangrijke stappen nodig. Het concept raadsprogramma wordt op 15 mei met de gehele raad besproken, zodat er vanuit de gemeenteraad nog aanvullingen kunnen worden gedaan op het programma. Op die wijze kunnen we straks ook echt spreken van een raadsprogramma. De partijen vinden het belangrijk om ook de jeugd te betrekken. Dit vindt plaats in overleg met de onderwijsinstellingen op een nader te bepalen moment.

 

Op 31 mei wordt het raadsprogramma formeel ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Tijdens deze raadsvergadering zullen ook de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd. De beoogde wethouders zijn namens Keerpunt74 John van Vugt, namens Lokaal+ Mike Hofkens, namens Morgen! Kevin van Oort en namens CDA Adriaan de Jongh. 

You Might Also Like