Gemeente Geertruidenberg

Een mooi alternatief plan voor knooppunt Hooipolder

Afgelopen dinsdag presenteerde Michiel Som, namens de diverse belangengroepen, een alternatief plan voor Knooppunt Hooipolder. Een boog over de A27 heen zodat de op- en afrit bij de watertoren kunnen blijven bestaan. De op- en afrit bij de Triangel zou verplaatst worden naar een nieuwe weg achter de sportvelden. Hierdoor zou er geen paralelweg tussen Waspik en Raamsdonksveer aangelegd hoeven te worden om het sluipverkeer door Waspik en Raamsdonk te beperken. De exacte kosten van de aanpassingen zijn nog niet bekend, maar worden nu geschat op zo’n 40 miljoen euro.

De voor- en nadelen overgenomen uit de presentatie.

Voordelen van de boog oplossing:
– af en op ritten #34 kunnen in “aangepaste vorm” blijven. Hiermee wordt de enorme verandering op het onderliggende wegennet in en rondom Raamsdonksveer voorkomen.
– de investering is toekomstgericht, d.w.z inpasbaar in de realisatie van een compleet knooppunt.
– meerprijs van de hoge boog kan voor het grootste deel gefinancierd worden door vervallen van de oorspronkelijk bedachte kartuizer polder weg alsmede de parallelweg.
– de beide “laatste” polderlandschappen van de gemeente Geertruidenberg kunnen blijven bestaan.
– lokatie Hille put blijft bestaan (bever burchten, zwanen, en kreekjes landschap)
– het is een oplossing richting die niet of nauwelijks negatieve elementen bevat voor “alle” bewoners van de gemeenten en niet maar voor een “deel” van de bewoners.

Nadelen boog oplossing:
– gaat vermoedelijk niet volledig in het bestaande gewenste budget passen hiervoor is inzet en doorzettingsvermogen nodig van met name het gemeentebestuur om de voortrekkersrol te vervullen.
– de mogelijk gewenste extra verbindingsweg naar Oosterhout zit niet in de uitwerking van deze oplossing. Dit aspect kan echter prima toegevoegd worden, hiervoor zijn inmiddels ook enkele ideeën ontstaan die nog verdere uitwerking nodig hebben.

You Might Also Like

 • J.A. van Schendel
  25 februari 2019 at 11:52

  Made, 25 februari 2019

  Aandachtig heb ik de suggesties bestudeerd, inzake het knooppunt ‘Hooipolder!’ Wanneer de provincie zich hard maakt voor een volledig knooppunt, lees klaverblad lijkt me dat de meest voor de hand liggende oplossing. Een alternatief voor Hooipolder in de vorm van een fragmentarische uitwerking, is enkel een kosten verhogende uitgave aan middelen.

  Eerder heb ik een plan ingediend bij de provincie, wat voorziet in een bijdrage aan de infrastructuur, van voetganger tot alles wat beweegt op de weg. Eveneens aan gemeente en ZLTO. Graag kom ik in contact met Michiel Som voor een bredere toelichting.
  Met vriendelijke groet/
  J.A. van Schendel/ auteur verkeersplan.