Persberichten

Uitnodiging: Dag van de Mantelzorg en mantelzorgwaardering

Dag van de Mantelzorg

Voor het gebied Geertruidenberg en omgeving vinden de jaarlijkse dagen van de Mantelzorg plaats op 9 en 10 november a.s. Deze dagen worden georganiseerd door Surplus informele zorg. Voorheen was dat 1 dag, dit jaar beslaat het voor het eerst zelfs 2 dagen.

De dag(en) van de Mantelzorg is dan ook bedoeld om die mensen te bedanken voor hun inzet.

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met Surplus Welzijn, te bereiken via tlfnr 0162-748600 of emailadres mantelzorg.geertruidenberg@surpluswelzijn.nl.

Aanvragen mantelzorgwaardering

De Gemeente Geertruidenberg wil ook dit jaar weer graag alle mantelzorgers een blijk van waardering geven in de vorm van een waarderingsmenu. Deze wordt vormgegeven door middel van de uitgifte van een geldbedrag of cadeaubonnen en door het organiseren van verschillende ontspannen ontmoetingen en activiteiten met andere mantelzorgers.

De mantelzorgwaardering is bedoeld voor familieleden, vrienden of buren die gedurende een langere tijd structureel zorg/hulp bieden aan een thuiswonende zorgvrager, die woonachtig is in de gemeente Geertruidenberg. Mantelzorgers kunnen van maximaal één zorgvrager een waardering ontvangen.

Intramurale zorg
Tot nu toe gold de waardering alleen voor zorg en hulp aan
thuiswonende zorgvragers.

Nieuw is dat deze waardering nu ook aangevraagd kan worden voor intramurale zorg, zelfs met terugwerkende kracht (dus de aanvraag voor intramurale zorg is dan voor zowel 2017 als ook voor 2016).

NB: * Intramurale zorg (letterlijk: zorg binnen de muren) is gezondheidszorg die gedurende een onafgebroken verblijf van meer dan 24 uur geboden wordt in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk beperkten.

Aanvragen

Let op: de aanvraagtermijn is gewijzigd en is nu mogelijk van tot en met 31 december 2017. Uitkeringen vinden eind januari 2018 plaats. Aanvragen van het aanvraagformulier als ook voor aanmelden voor het waarderingsmenu, mantelzorgondersteuning en vrijwillige inzet, is mogelijk via Surplus Informele zorg T: 0162-748600 of M: mantelzorg.geertruidenberg@surpluswelzijn.nl

Geertruidenberg
Naast de mantelzorgwaardering kunnen mantelzorgers in Geertruidenberg via Surplus Informele zorg gebruik maken van verschillende vormen van kosteloze mantelzorgondersteuning. Denk hierbij aan workshops zoals “Mindfulness voor mantelzorgers”, cursussen zoals “Dementie en Nu” en “Alleen verder na verlies”, in november wordt de dag van de mantelzorg gehouden, zie ook hieronder. Alle cursussen en workshops staan vermeld in de nieuwsbrief, waarvoor men zich gratis kan abonneren bij Surplus Informele zorg. Overigens biedt Surplus Informele zorg ook begeleiding voor mantelzorgers en zorgvragers.

You Might Also Like