Algemeen Geen categorie

Op- en afritten weg: En nu? 5 juli om 19:30 een informatiebijeenkomst in Het Vermaak

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt op dit moment aan het aanpakken van de files op de A27 door verbreding van deze weg en verbetering van het knooppunt Hooipolder. Dit gaat in ieder geval leiden tot het afsluiten van de bestaande op- en afrit 34 bij Raamsdonksveer op de A59. Deze bevinden zich direct ten westen van Hooipolder bij de hockey en de Watertoren. Het afsluiten van deze op- en afritten leidt tot extra verkeer op de binnendoor route tussen Waspik en Raamsdonksveer. Daarom zijn de gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk gezamenlijk op zoek naar alternatieven voor het verkeer tussen de aansluiting Waspik en Raamsdonksveer. Alternatieven die aansluiten bij de wensen van de bewoners en ondernemers in het gebied én die passen binnen het budget dat de provincie Noord-Brabant hiervoor beschikbaar heeft gesteld.

Op woensdagavond 5 juli organiseert de gemeente Geertruidenberg samen met de gemeente Waalwijk een informatiebijeenkomst bij Het Vermaak op de Schansstraat 41 in Raamsdonk. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Tijdens deze avond lichten ze de verkeerssituatie toe en willen ze met elkaar in gesprek gaan over mogelijke oplossingen. Vanuit de gemeente Geertruidenberg is wethouder van Oort aanwezig en vanuit de gemeente Waalwijk wethouder van Groos.

You Might Also Like