Geen categorie Gemeente Geertruidenberg

Lintjesregen 2017 in Geertruidenberg

Vandaag worden bij de Algemene Gelegenheid (ofwel de Lintjesregen) 8 bijzondere inwoners uit de gemeente Geertruidenberg gedecoreerd.

Vier dames en vier heren ontvangen hun Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Willemijn van Hees van Geertruidenberg.

Eén inwoner, mevrouw C.H.M. Meijer-Vermeeren, zal worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, zeven inwoners worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op grond van de duur, intensiteit, aard, uitstraling en betekenis van hun activiteiten worden zij gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”


Mevrouw C.L.M. Blommerde-Verschuuren, Raamsdonksveer, 76 jaar

Mevrouw Blommerde-Verschuuren is vanaf 1990, al 27 jaar, vrijwillig actief voor:

 • Zorgorganisatie Het Hoge Veer in Raamsdonksveer, waar zij de leider van de afdeling Welzijn ondersteunt tijdens spelmiddagen en helpt bij de maaltijden en andere activiteiten;
 • SWOG als warme maaltijdbezorger. Daarbij geeft zij toelichting over de maaltijden, neemt zij met de deelnemers de  menulijsten door en neemt zij de lege bakken mee terug. Ook is zij behulpzaam bij het inwerken van nieuwe vrijwilligers.

Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Persoonlijke informatie:  Mevrouw Blommerde-Verschuuren is een zeer sociaal voelend persoon, kan goed omgaan met ouderen en staat altijd voor anderen klaar. Zij is een stabiele factor in haar activiteiten.

De heer R.P.H.M. Hovers, Raamsdonksveer, 71 jaar

De heer Hovers was tussen 1963 en 2000 directielid van bouwmaatschappij Pekso Beton B.V.

Daarnaast heeft hij zich vanaf 1982 vrijwillig ingezet voor de volgende activiteiten:

 • 1982-2014 vrijwilliger en (vice)voorzitter van (de inmiddels opgeheven) surfvereniging SUVERA in Raamsdonksveer. Hij was voorzitter van de evenementencommissie, en daarnaast lid van de wedstrijdcommissie, barcommissie en technische commissie.
 • 1994-heden actief lid van Oratoriumvereniging “Cantate Corde” in Raamsdonk. Hij ontwerpt en verzorgt de promotie(materialen), verleent hand- en spandiensten. Hij verzorgt de op- en afbouw van evenementen en repetitielocaties, en de bouw van decorstukken.
 • 2008-heden docent bij Creativiteitscentrum “de Handwijzer”. Hij verzorgt de beeldhouwcursussen en de jaarlijkse expositie op Koningsdag.
 • 2009-heden actief lid kleinkoor “Cantica”. Daarnaast zet hij zich ook in voor andere koren zoals Young Raamsdonksveer (YRVD).

De heer Hovers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Persoonlijke informatie:  De heer Hovers heeft een vergaande creativiteit, improvisatievermogen en werkkracht, staat altijd klaar als er een beroep op hem wordt gedaan en draagt hulp en oplossingen aan. Hij heeft een voorbeeldfunctie, wordt omschreven als inspirerend, actief, energiek, met een gedreven inzet. Hij neemt een voortrekkersrol en is een bindende factor. Hij doceert vol overgave en plezier. Hij is omschreven als de “haarlemmerolie” van de vereniging SUVERA.

Met de genoemde eigenschappen is hij een graag geziene pa, schoonpa en zeker ook OPA.

De heer C.P.S. Ilmer, Raamsdonksveer, 60 jaar

De heer Ilmer was van 2004-2010 adjunctdirecteur van OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o., vervolgens van 2010 tot 2015 sectordirecteur van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda, die onderwijs verzorgt voor kinderen met een beperking. Na een reorganisatie bij deze stichting is hij nu Hoofd Facilitaire Zaken. Gedurende zijn hele carrière zet hij zich in voor leerlingen, docenten en onderwijsondersteuners in moeilijke tijden. Er is sprake van een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling in de hoofdfunctie (artikel 2.3 Ordereglement).

Daarnaast vervult hij de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1995-2010 (vice)voorzitter (1995-2003) van de Elisabeth Stichting (thans Stichting Uniek). De heer Ilmer werkte destijds al mee aan de fusie tussen het Hankse en Raamsdonksveerse Katholieke Schoolbestuur tot Elisabeth Stichting met zeven basisscholen. Hij zette zich in voor de vorming van één gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) uit de verschillende medezeggenschapsraden van de verschillende scholen.
 • Van 2003-2010 bleef hij zich inzetten voor de GMR en MR-en.
 • 1995-heden actief voor KWF Kankerbestrijding, afdeling Raamsdonksveer. Zijn echtgenote is de contactpersoon, en de heer Ilmer ondersteunt haar bij haar werkzaamheden.
 • 1996-heden mantelzorger. Hij staat mensen bij, en hij helpt zonodig met de computer. En last but not least: hij helpt een goede kennis structureel bij de aanpak van psychiatrische problemen zoals met een dagplan en wekelijkse gesprekken.

Voor de heer Ilmer geldt dat hij niet alleen is gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd” (Ordereglement, art. 2.2.a), maar ook als “iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben” (Orderegelement, art. 2.2.b).

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Persoonlijke informatie: de heer Ilmer wordt omschreven als een bijzondere man waarop altijd een beroep gedaan kan worden. Hulpvaardig, betrokken, geduldig, plichtsgetrouw, trouw, betrouwbaar, bescheiden, vriendelijk en correct. Een man een man, een woord een woord. Een rots in de branding. Met een onuitputtelijke werklust en liefde voor het vak zet hij zich in voor het onderwijs. Zijn toewijding, vooral voor de kwetsbare leerlingen, is al die jaren uitzonderlijk geweest. Voor leerlingen èn collega’s is hij altijd door het vuur gegaan. Hij heeft een hart voor de ‘zaak’ èn een hart voor de mensen.

De heer A.C.H. van Kappel, Raamsdonksveer, 69 jaar

De heer Van Kappel is al geruime tijd, 24 jaar, vrijwillig actief op het gebied van het vakbondswerk:

 • 1993-2012 secretaris van het district Baronie van FNV Bouw.
 • 1993-heden secretaris (1993-2012 en 2016-heden) van Lokaal FNV Dongemond (voorheen FNV Bouw, afdeling Dongemond). Hij was tussen 2012 en 2016 secretaris van het coördinatieteam. Daarnaast was hij 10 jaar coördinator van de busploeg. Lokaal FNV Dongemond omvat de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Woudrichem en Wijk en Aalburg.

De heer Van Kappel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Persoonlijke informatie: De heer Van Kappel wordt omschreven als stipt, precies, accuraat en actief. Hij heeft een grote inzet als vrijwilliger binnen de FNV en als belangenbehartiger voor de werknemers.

De heer J.W.M. Kievith, Raamsdonksveer, 65 jaar

De heer Kievith is vanaf 1993 op verschillende terreinen vrijwillig actief:

 • 1993-heden actief voor het carnaval in Raamsdonksveer:
 1. Stichting Carnavalsorganisatie Raamsdonksveer (COR): secretaris (1993-1997), waarnemend voorzitter (1998-1999) en tweede penningmeester (1999-2000). Vervolgens van 2000-2007 hij vrijwillig actief. In de jaren 2006 en 2007 was hij Prins Wout d’n Irste.
 2. C.V. D’n Harlekain: sinds 2004 is hij voorzitter/secretaris.
 3. Open dag Bouwhal: sinds 2015 mede-initiatiefnemer en mede-organisator namens het Oudprinsengarde (waarbij geld wordt ingezameld voor het Jeugdbouwproject, om jeugdigen tot 18 jaar te stimuleren voor het bouwen van carnavalswagens).
 • 1996-heden vrijwilliger bij Koninklijke Visio wonen & Dagbesteding Zuid-Nederland in Breda, locatie De Blauwe Kamer. Dit is een expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. Dankzij vrijwilligers als de heer Kievith kunnen cliënten van De Blauwe Kamer genieten van talloze activiteiten die niet door de reguliere zorg worden vergoed of waarvoor extra ‘handen’ nodig zijn.
 • 1997-2001 bestuurslid van Stichting Vrienden Veerse Carnaval in Raamsdonksveer.
 • 2003-heden bestuurslid van Stichting Evenementen Raamsdonksveer (Veerse Dag). Hij was lid van de marktcommissie, en sinds 2007 lid van de Horecacommissie.
 • 2005-heden Voorzitter van Stichting ’t Veerse IJsplein in Raamsdonksveer, die de jaarlijkse gratis toegankelijke ijsbaan tijdens de kersvakantie organiseert. Naast de organisatie/evaluatie van het evenement is hij actief met het genereren van sponsorgelden om het benodigde bedrag bij elkaar te brengen.
 • 2006-heden vrijwilliger bij Vrijwilligersvereniging Uit op Maat in Bavel. Deze vereniging organiseert reizen voor mensen met een verstandelijke beperking.

De heer Kievith is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Persoonlijke informatie: de heer Kievith is gedreven in wat hij doet en verlangt dat ook van de ander. Hij is een vrijwilliger van tijd en woord, afspraak is afspraak. Hij bekijkt alles graag positief en begeleidt zijn vrijwillige werkzaamheden met grapjes en opmerkingen. Zijn Haagse humor verlangt soms wat uitleg…

Mevrouw C.H.M. Meijer-Vermeeren, Geertruidenberg, 67 jaar

Mevrouw Meijer-Vermeeren zet zich ruim 27 jaar vrijwillig in op verschillende maatschappelijke terreinen, waarbij een zwaartepunt ligt bij haar inzet voor mensen met een verstandelijke beperking:

 • 1990-1995 oprichter en voorzitter van Stichting Piusoord helpt Ghana (thans Stichting Amarant helpt Accra, Ghana).
 • 1992-1997 medeoprichter en bestuurslid van Stichting Kinderopvang Dongen.
 • 1992-2002 bestuurslid van Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg (thans Stichting Biezonderwijs). De stichting beheert zeven scholen voor speciaal onderwijs en een expertisedienst. Het aandachtsgebied van mevrouw waren de twee toenmalige zmlk-scholen.
 • 1995-2015 mantelzorg; in 1995 nam zij de zorg voor haar verstandelijk gehandicapte broer over van haar moeder. Zij ondersteunde hem, was zijn curator, en droeg zorg voor zijn materiële en immateriële belangen.
 • 2005-2013 ledenraadslid van Rabobank Amerstreek, met als aandachtsgebied de gemeente Geertruidenberg.
 • 2007-2015 lid en secretaris van de Raad van Toezicht van Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer in Raamsdonksveer. Zij gaf mede vorm aan de vernieuwing van de organisatie en leverde een bijzondere inzet in het kader van mogelijke nieuwbouw.
 • 2009-heden lid van de interne klachtencommissie van de commissie van beroep van het Dongemondcollege in Raamsdonksveer.
 • 2010-heden secretaris (2010-2013) en voorzitter (2013-heden) van Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma (SVCP) in Waalwijk. De stichting heeft tot doel de financiën te beheren van de cliënten van Stichting Prisma, een zorgverlener voor mensen met een beperking) die door de kantonrechter onder bewind zijn gesteld. Zij leverde tussen 2010 en 2015 een intensieve bijdrage om de stichting te laten voldoen aan nieuwe wettelijke kwaliteitseisen.
 • 2013-heden vertrouwenspersoon van cliënten van Zorgboerderij De Kaasdonk in Raamsdonk.

Mevrouw Meijer-Vermeeren is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Persoonlijke informatie: mevrouw Meijer-Vermeeren is een serieuze en hardwerkende vrijwilliger, met een brede maatschappelijke betrokkenheid. Je kunt erop vertrouwen dat ze haar taken nauwgezet uitvoert, en hetgeen ze belooft ook nakomt. Haar kennis en vaardigheden, opgedaan door opleiding en een langdurige werkervaring brengt zij ten goede aan de gemeenschap.

Mevrouw A.W.M. van der Pluijm-Bouwens, Raamsdonksveer, 70 jaar

Mevrouw Van der Pluim-Bouwens was van 1992 tot 2011 mantelzorger van haar echtgenoot nadat deze getroffen werd door een hersenbloeding en daardoor blijvend invalide werd. Om voor hem te kunnen zorgen heeft zij haar baan opgezegd. Zij heeft hem 17 jaar thuis verzorgd, daarna werd hij opgenomen in Verpleeghuis De Riethorst. Daar hielp zij dagelijks met de verzorging van haar man.

Daarnaast ontplooide zij de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 2002-heden vrijwilliger bij, bestuurslid (2006-heden) en secretaris (2008-heden) van de KBO, afdeling Raamsdonksveer. Haar activiteiten zijn o.a. reisleidster, organisatie clubblad, bezorger clubblad, bingo omroeper, ledenadministratie, organisatie dansmiddagen en ontspanningsmiddagen, koster en lector bij de kerkelijke vieringen, hobbymiddagen en bezoekwerk.
 • 2008-heden vrijwilliger bij Verpleeghuis De Riethorst in Geertruidenberg en Verpleeghuis Slotjesveste in Oosterhout (onderdeel van Zorgorganisatie De Riethorst Stromenland). Zij begeleidt cliënten tijdens activiteiten, is verkoper in het winkeltje en is zij is daarnaast sinds 2011 koster en lector bij vieringen.
 • Mevrouw Bouwens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Persoonlijke informatie: mevrouw Van der Pluijm-Bouwens wordt omschreven als een zorgzaam persoon, maar ook als een daadkrachtige vrouw, een regelaar met het heft in handen. Zij geeft  het voorbeeld tijdens activiteiten. Tijdens buitenlandse reisjes van de KBO doet zij graag het dankwoord, ongeacht of ze de taal wel spreekt.

Gedicht van Katinka Zijlmans, waarin het vrijwilligerswerk zeer mooi wordt omschreven:

Vrijwilliger zijn… is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Is verbonden, maar niet ongebonden. Is onbetaalbaar, maar niet te koop. Is positief denken, is positief doen. Met als enige doel voor jezelf en de ander. Een goed gevoel! Vrijwilliger zijn. Dat is fijn! Je zet je in voor een ander mens. Dat is toch je hartenwens. En je bent elke week in je sas. Dus dat komt goed van pas. Je geeft veel liefde weg. En je krijgt er veel liefde voor terug. De tijd die je er bent, is een groot compliment. De mensen raken aan je gewend, omdat je meestal aanwezig bent. Wees behulpzaam in wat je doet. het voelt altijd goed.”

Mevrouw J. Reimus-Ellerwald, Raamsdonksveer, 72 jaar

Mevrouw Reimus-Ellerwald is al 45 jaar vrijwillig actief:

 • 1972-1973 vrijwilliger bij de Bibliotheek in Bennebroek.
 • 1973-1980 jongerenwerker in Lage Zwaluwe (jeugd- en jongerenorganisatie Olmeda) en Elburg (padvinderij).
 • 1985-heden warme maaltijdvoorziening van ouderen. Eerst als vrijwilligster bij de Unie van Vrijwilligers (UVV), later bij de Stichting Welzijn Ouderen Geertruidenberg (SWOG) als chauffeuse voor het bezorgen van de warme maaltijden. Zij stapte over naar het Eetpunt van Zorgorganisatie Het Hoge Veer in Raamsdonksveer om daar de warme maaltijden te verzorgen, en daarbij coördineerde zij er de vrijwilligers.
 • Vanaf de opening van de nieuwbouw van Het Hoge Veer Rivierzicht in 2011, serveert zij daar de maaltijden uit in het Grand Café. Zij is nog steeds ‘reserve vrijwilligster’ voor het bezorgen van de warme maaltijden, en incidenteel helpt zij bij welzijnsactiviteiten.

Mevrouw Reimus-Ellerwald wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Persoonlijke informatie: mevrouw Reimus-Ellerwald is altijd bereid om veranderingen op te pakken en daar zelf een aandeel in te leveren. Zij neemt vaak de organisatie op zich.

Door het werk van haar echtgenoot is zij vaak verhuisd. Telkens weer pakte zij het vrijwilligerswerk op.

You Might Also Like