Nieuws

Gemeente Geertruidenberg en Gemeente Waalwijk zijn het eens geworden over Waspik

De lang gekoesterde wens van Waspik en de gemeente Geertruidenberg kan eindelijk in vervulling gaan, beide gemeentebesturen zijn het vandaag eens geworden en niets staat de procedure tot een gemeentelijke herinrichting meer in de weg. Waspik, een dorp met zo’n 5000 inwoners, was tot 1997 een zelfstandige gemeente maar werd toen bij de gemeente Waalwijk gevoegd. Voor de gemeente Geertruidenberg was het al lang duidelijk; Waspik past meer bij ons dan bij Waalwijk.

Directe aanleiding tot het versnellen van de gesprekken is het Hooipolder-plus plan wat onlangs door de minister, de provincie en de gemeentes is ondertekend. Er komt een weg tussen Waspik en Raamsdonk om de dorpen te ontlasten van het sluipverkeer. Dit gaat natuurlijk makkelijker als beide dorpen onder 1 bestuur vallen.

Om te vieren dat de procedure tot de herinrichting gestart kan worden zal aanstaande zaterdag om 14:00, de burgemeester van Waalwijk het nieuwe plaatsnaambord feestelijk overdragen aan de burgemeester van Geertruidenberg. Dit zal gebeuren bij het plaatsnaambord op de Luiten Ambachtstraat/Benedenkerkstraat.

1 April!

You Might Also Like

  • Joris
    30 maart 2017 at 22:42

    Iemand zijn bril verloren in den briel ?? ???