Nieuws Raamsdonk

Hubertusbollen ingewijd

Pastoor van Andel heeft vanavond bij Bakkerij van der Westen de Hubertusbollen van dit jaar ingewijd. Donderdag, vrijdag en zaterdag zijn ze verkrijgbaar in de winkels.

Vroeger namen de kerkgangers ook wel zélf een broodje mee om het te laten wijden. Het broodje moest, na de wijding, droog worden opgegeten alvorens men iets anders mocht eten. Volgens de overlevering zou dit brood bescherming bieden tegen hondsdolheid.

Hubertus (of Huibrecht) was een zoon van de hertog van Aquitanië en leidde een werelds leven. Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die dag. Hubertus bespeurde een groot hert en joeg erachteraan met zijn honden. Toen hij het hert bijna te pakken had en het dier zich naar hem toekeerde wilde hij het neerschieten, op dat moment verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei. Een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan. Sint Hubertus staat nu bekend als patroonheilige van de jacht. (bron)

img_08741280dig-dig
img_08771280dig-dig
img_08791280dig-dig
img_08841280dig-dig

You Might Also Like