Politiek Raamsdonk Raamsdonksveer

Persbericht: Alternatief plan Knooppunt Hooipolder

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Waalwijk en Breda
Regio: Betere oplossing knooppunt Hooipolder mogelijk

’s-Hertogenbosch, 7 april 2016

Het blijkt mogelijk om de fileproblemen bij knooppunt Hooipolder aanzienlijk te verbeteren zonder een volledige ombouw van het knooppunt. Een integraal pakket van maatregelen op en rond het knooppunt en lokale wegen biedt een oplossing die files tot 2030 voorkomt en het sluipverkeer in de regio sterk vermindert. Bestuurders van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Waalwijk en Breda zijn enthousiast over het ‘Hooipolder Plus-plan’ en willen het voorleggen aan minister Schultz van Haegen om mee te nemen in de procedure voor de verbreding van de A27.

Hooipolder Plus-plan

De beste oplossing voor de fileproblemen bij knooppunt Hooipolder blijft volgens de regio de ombouw naar een volledig knooppunt met een klaverbladachtige constructie. In 2015 besloot minister Schultz van Haegen echter dat een volledig knooppunt vanwege de kosten van € 200 niet meegenomen wordt in de plannen voor de verbreding van de A27. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “De dagelijkse files in de regio belemmeren de bereikbaarheid in ernstige mate en zijn daarmee ook de oorzaak van een enorme economische schadepost. Maar daarnaast veroorzaken de files ook veel overlast in de regio. Dit is ons dagelijks een doorn in het oog. Daarom hebben we als provincie samen met de betrokken gemeenten uit de regio en Rijkswaterstaat gezocht naar een oplossing die het probleem oplost en op korte termijn uitvoerbaar is.” Kevin van Oort, wethouder gemeente Geertruidenberg: “Die oplossing hebben we gevonden met een aantal aanvullende maatregelen op en rond het knooppunt zelf en op de lokale wegen. Waar het huidige Voorkeursalternatief voor het knooppunt dat de minister heeft vastgesteld de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen niet oplost, doet dit Hooipolder Plus-plan dat wel.”

Integraal pakket van maatregelen

Het plan bestaat uit een integraal pakket van zes maatregelen waarbij de eerste vier onderdeel zijn van het door de minister vastgestelde voorkeursalternatief voor de uitbreiding van de A27 Houten – Hooipolder:
1. Een fly-over voor doorgaand verkeer van A59 uit westelijke richting naar de A27 richting Utrecht of het noorden,
2. Verbreding van de A27 ten noorden van Hooipolder naar drie rijstroken per richting,
3. Afsluiting van de bestaande afrit #34 bij Raamsdonksveer,
4. Een nieuwe verbindingsweg richting Raamsdonksveer vanaf de A59 bij afrit #33,
Het voorstel van de regio is om hieraan twee extra maatregelen toe te voegen:
5. Uitbreiding van de A59 naar drie rijstroken per richting ter hoogte van knooppunt Hooipolder met vrije ‘rechtsaffers’ zonder verkeerslichten,
6. Aanleg van een nieuwe parallelweg ten noorden van de A59 om sluipverkeer te weren uit de dorpskernen van Raamsdonk en Waspik.

Kansrijk

Verkeerssimulaties laten zien dat met dit integrale pakket de doorstroming op Hooipolder aanzienlijk verbetert en het sluipverkeer in de omliggende dorpskernen daardoor vermindert. Een eerste kostenraming van het pakket van maatregelen genoemd onder 5 en 6 komt neer op een bedrag van maximaal € 10 miljoen. Om realisatie mogelijk te maken, willen de bestuurders het integrale plan aanbieden aan minister Schultz van Haegen met het verzoek om deze maatregelen samen met de regio uit te voeren. Wanneer de minister besluit het plan op te nemen in de verdere procedure voor het Tracébesluit voor de A27 moeten ook afspraken gemaakt worden over de verdeling van de bijkomende kosten. Bij voldoende draagvlak wil gedeputeerde Van der Maat een voorstel voor een bijdrage in de financiering door de provincie Noord-Brabant voorleggen aan Provinciale Staten.

You Might Also Like

 • Nico Langerak
  7 april 2016 at 15:11

  dus weer een grote puinzooi zoals verwacht

 • Sharon de Bruijn
  7 april 2016 at 16:12

  Rosa Busio

 • Rosa Busio
  7 april 2016 at 18:12

  Ik snap niks van die tekeningen

 • John Polak
  7 april 2016 at 20:12

  En hoe komen we dan op de 59 vanuit raamsdonksveer…..

 • Remco Oesterholt
  7 april 2016 at 20:12

  Via de nieuwe weg naar de afslag 33 denk ik…..😐

 • OogopGeertruidenberg.nl
  7 april 2016 at 20:12

  Bij nummer 4, iets wat verder lijkt dan het is. Er komt een weg vanaf de rotonde bij de kloosterhoeve richting afslag oosterhout.

 • Remco Oesterholt
  7 april 2016 at 20:12

  Lokaal verkeer blijft hiermee vollop gebruik maken van de keizersdijk om richting Utrecht te gaan…..en veel verkeer zal ook veel gebruik maken van de Maasdijk en keizersdijk om terug in het centrum en omliggende wijken vanuit Utrecht.
  Niemand rijdt door via afslag A59 om dan door te rijden naar afslag 33 en dan vervolgens weer terug te rijden naar de kernen…….
  Denk daar maar eens over na…..

 • Remco Oesterholt
  7 april 2016 at 20:12

  Dat is bij statendam toch…..loop het stukje maar eens…..is verder dan je denkt….

 • Remco Oesterholt
  7 april 2016 at 20:12

  Wat ook een hele verbetering zou zijn is een afslag bij het tankstation naar Brieltjenspolder / tol Oosterhout / Made Drimmelen op de A59 richting Breda / Rotterdam

 • OogopGeertruidenberg.nl
  7 april 2016 at 20:12

  Toevallig heb ik dat laatst gedaan, het valt echt wel mee en zeker met de auto…

 • OogopGeertruidenberg.nl
  7 april 2016 at 20:12

  Maar voor lokaal verkeer maakt dat toch ook niet uit, dat is gewoon bestemmingsverkeer wat zijn eigen route kiest.

  Voor de mensen op de a59 die in Raamsdonksveer ‘west’ of in Geertruidenberg moeten zijn pakken afslag 33 ipv de afslag die nu bij de triangel ligt. Voor de mensen die vanuit Waalwijk komen en in Raamsdonksveer moeten zijn gaan er bij Waspik af en gaan via de nieuwe weg (6).

 • Remco Oesterholt
  7 april 2016 at 21:12

  Ik heb het ook over het verkeer van en naar Utrecht…..dat is enorm toegenomen over de Keizersdijk en Maasdijk sinds er vanaf de watertoren niet meer naar de afslag Utrecht gereden kan worden…….en dat zie ik ook niet veranderen in de nieuwe situatie

 • John Polak
  7 april 2016 at 21:12

  En hoe kom ik bij no 4?

 • John Polak
  7 april 2016 at 21:12

  Klopt helemaal . Verkeer zoekt zijn eigen weg en dat is vaak niet de weg de de geleerden bedacht hebben.

 • John Polak
  7 april 2016 at 21:12

  Wel zo handig ja.

 • Remco Oesterholt
  7 april 2016 at 22:12

  Komt een nieuwe weg John……ff lezen heej….😉

 • John Polak
  7 april 2016 at 22:12

  Dat wordt lekker druk dan op de boterpolderlaan en kassteellaan

 • John Polak
  7 april 2016 at 22:12

  Waar staat die weg op de kaart dan

 • Remco Oesterholt
  7 april 2016 at 22:12

  Haha…..Welnee. …is toch alleen lokaal verkeer…..en die vinden hun eigen weg wel…..Volgens de geleerden…….Tuurlijk. …….😂😂😂

 • John Polak
  7 april 2016 at 22:12

  Klopt helemaal.

 • Remco Oesterholt
  7 april 2016 at 22:12

  Die weg staat nog niet ingetekend…..maar wel een nutteloze weg van Waspik langs Raamsdonk……om sluipverkeer tegen te gaan…….waarheen dan…?

 • John Polak
  7 april 2016 at 22:12

  Ach wat heb ik toch vaak van dit soort situaties meegemaakt toen ik landelijk coordinator verkeerszaken was van een nader te noemen belangenvereniging voor motorrijders…… er zal veel onvrede komen in raamsdonksveer…😢😢😢😢😢

 • John Polak
  7 april 2016 at 22:12

  Komt er een fatsoenlijke geluidswal die wel effect heeft langs de a27?????.
  Beetje minder dan 55 DB mag wel

 • OogopGeertruidenberg.nl
  7 april 2016 at 22:12

  Nee klopt, niet met het huidige plan en ook niet met dit plan…

 • OogopGeertruidenberg.nl
  7 april 2016 at 22:12

  Volgens mij staat die weg al ingetekend in het huidige plan dat met ‘de dag van de toekomst’ in het gemeentehuis heeft gehangen.

 • Remco Oesterholt
  7 april 2016 at 22:12

  Dus…..feitelijk veranderd er niets voor de inwoners die langs deze route wonen…feitelijk kunnen we dus nog meer drukte op deze wegen gaan verwachten…..feitelijk gaat de gemeente hier geen oplossing voor vinden……

 • Remco Oesterholt
  7 april 2016 at 22:12

  Klopt, daar staat ie op….en op eerdere plannen ook al….alleen op deze publicatie staat de weg niet ingetekend

 • John Polak
  7 april 2016 at 22:12

  Verhuizen dan maar

 • OogopGeertruidenberg.nl
  7 april 2016 at 22:12

  Zoals ik het zie niet nee. Maargoed je moet daarvoor bij de Gemeente Geertruidenberg zijn en niet bij mij.

  Ik wil hier trouwens best nog wel even over door discussiëren, ik wil hier namelijk wel een keer wat dieper op in gaan met een artikel.

 • John Polak
  7 april 2016 at 23:12

  Misschien een keer bij elkaar komen. Stuur maar PB. Wil hier best over meedenken

 • Elke Oliemeulen
  7 april 2016 at 23:12

  Edwin Doudeyns

 • Remco Oesterholt
  8 april 2016 at 01:12

  Ik sluit me aan bij John…..

 • Michael Bauer
  8 april 2016 at 08:12

  Sluipverkeer van de Tol (Oosterhout) tot aan de Toyota bedoeld Remco denk ik…

 • Remco Oesterholt
  8 april 2016 at 09:12

  Klopt Michael….zover had ik nog niet gekeken….👍

 • OogopGeertruidenberg.nl
  8 april 2016 at 10:12

  Dat is sluipverkeer, maar dat zal in principe opgelost moeten zijn met de flyover waarbij de splitsing van de rijbanen al bij Oosterhout ( net na afslag 33) begint.