Gemeente Geertruidenberg

Persbericht: Geertruidenberg: transformeer amercentrale in Biesboschcorridor voor natuur en recreatie!

De gemeente Geertruidenberg zet in op transformatie van het terrein van de Amercentrale naar een Biesboschcorridor voor natuur en recreatie. Deze transformatie draagt bij aan de energietransitie en aan de versterking van een van Nederlands mooiste natuurgebieden. Verder brengt de transformatie een verbetering van de samenhang tussen natuur en landschap mee. De transformatie zal ook bijdragen aan de ontwikkeling van Geertruidenberg als vestingstad aan de Biesbosch.

Biesbosch krijgt meer lucht

Door het terrein te transformeren in een gebied voor natuur en recreatie krijgt de Biesbosch en het omliggende weer ‘lucht’. Daar is ook alle reden toe, want het ministerie van Economische Zaken riep de Delta Biesbosch-Haringvliet recent uit tot een van de mooiste natuurgebieden van ons land. De Biesbosch is één van de weinige nog bestaande zoetwatergetijdengebieden in Europa.

Transformatie draagt bij aan groene doelstellingen

De herbestemming van het Amerterrein moet niet alleen bijdragen aan een aantal lokale doelstellingen, maar ook aan de realisatie van twee belangrijke groene doelstellingen van het Rijk, namelijk CO2-reductie en versterking van de natuur. De beoogde transformatie van het Amer-terrein naar een natuur- en recreatiecorridor heeft een afname van de CO2-uitstoot tot gevolg en tegelijk wordt door meer natuur, en door de aanplant van bomen, extra C02-opname gerealiseerd.

Continuïteit warmtelevering van belang

De continuïteit van de regionale warmtelevering, die deels afhankelijk is van de Amercentrale, moet wel gewaarborgd blijven. Een transformatie vraagt om alternatieve ‘voeding’ van het Amernet en een nieuwe keuze ten aanzien van de centrale warmteopwek. De gemeente gaat hierover in overleg met RWE, het ministerie van Economische Zaken en andere stakeholders.

Position paper Toekomst terrein Amercentrale

Ook een persbericht? Stuur hem naar info@ditisgeertruidenberg.nl

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply